MG Cyber Security
 
 
Tjänster Kontakt

+46 708 98 81 62


MG Cyber Security

Cybersecurity – hur du skyddar ditt företag

”Amerikanska företagsledare rankar i dag cyberhotet som det största hotet av alla mot sitt företag."

Organisationer och företag behöver öka sin förståelse för de nya hoten och hur man skyddar sig. Förutom att konsekvenserna av en attack kan bli extremt kostsamma, så finns det idag även ett flertal säkerhetsregelverk att uppfylla.

MG Cyber Security arbetar med förebyggande internet säkerhet. Ökad riskförståelse och rutiner gör företag bättre rustade för attacker.


Tjänster

Våra tjänster är baserade på kontinuerligt säkerhetsarbete. Att över tiden vara beredd, att minimera risken för att bli överraskad.

Tjänster

Risk och sårbarhets analys

I grunden består en risk- och sårbarhetsanalys av en uppräkning av hot eller situationer som man är orolig för. För varje sådan situation beskrivs sannolikheten för att det kan inträffa, och dessutom vilken konsekvens händelsen får om den inträffar.

Ta reda på mer

Tjänster

Utbildning i cyber security

För att motverka attacker behöver anställda få utbildning i säkerhetsfrågor för att få en ökad medvetenhet rörande förebyggande internet säkerhet. 

Ta reda på mer

Tjänster

Öka säkerheten i distansarbetet

Distansarbete blir allt vanligare och med det följer ett stort ansvar för hanteringen av arbetsrelaterade data. Bristfälliga rutiner kan äventyra säkerheten för en hel organisation.

Ta reda på mer

Föreläsning för chefsnätverket Close

Mattias Gulleberg

Den 16 april föreläste jag chefsnätverket Close där temat var: hur vi minskar risken för en cyberattack. Under föreläsningen tog jag upp ämnen som nätfiske, social manipulation, ransomwareattacker, arbete på distans och hur man bygger upp en säkerhetskultur på företaget.

Organisationer och företag behöver öka sin förståelse för de nya hoten och hur man skyddar sig mot cyberattacker. Konsekvenserna av en attack kan bli extremt kostsamma. En stor del av cyberhoten kan förebyggas och stoppas med rätt åtgärder. En ökad medvetenhet reducerar riskerna markant. Genom utbildning och ett tydligt ledarskap som satsar resurser på att lyfta ämnet skapar man bättre förutsättningar för att möta de olika hoten vi ställs inför.

Deltog på eventet under förra veckan och vad väldigt imponerad av din instats. Du beskrev det på en nivå så alla förstår, oavsett teknisk kunskap sedan tidigare.

Kul med all feedback, de många frågorna och alla som visade intresse för ämnet. Ju fler som blir säkerhetsmedvetna och förstår hotbilden desto bättre förutsättningar kommer vi att ha som privatperson, företag/organisation och land.

Hur ser framtiden ut inom cyber säkerhet

Mattias Gulleberg

Vilka trender ser vi inom cyber security inom de närmaste 5 åren? Utvecklingen går snabbt och flera olika faktorer kommer påverka vår vardag.

Vi kommer se en ökad användning av artificiell intelligens och machine learning, både på den goda sidan och den onda sidan. Helst ska den goda sidan ligga före för att kunna möta hoten.

Cyberförsäkringar kommer att öka och bli en norm. Det här är redan stort i USA och kommer bli ännu större.

Molnlagring likaså. Både företag och privatpersoner kommer att öka sin användning av molnet för lagring.

Allt går att hacka sig in i, det är bara en fråga om tid, resurser och kompetens.

Nationer kommer öka sin aktivitet inom cyber vilket kommer få konsekvenser både politiskt och ekonomiskt. Tänk dig att vårt elnätet slås ut och vi är utan el i fyra dygn. Allt vi gör idag är uppbyggt kring el. Vi är inte förberedda på att vara utan el varken som nation, företag eller privatperson.

Attackerna kommer bli än mer sofistikerade. Man måste förstå att hackarna är väldigt smarta personer och det finns väldigt mycket pengar att tjäna.

Cybersäkerhet får allt mer fokus i näringslivet

Mattias Gulleberg

Sverige befinner sig på plats 32 i världen avseende cybersäkerhet och samtidigt på plats nr 5 bland de mest digitaliserade länderna i världen. Vi måste öka medvetenheten och vårt skydd mot attacker. Ett steg i rätt riktning är upprättandet av ett nationellt center för cybersäkerhet.

Försvarsmakten, MSB och FRA och Säpo har fått i uppdrag att inrätta centret som ska erbjuda, utveckla och samordna stöd för offentlig och privat sektor. I takt med att allt fler delar av samhället digitaliseras ökar också säkerhetsriskerna men staten kan inte ensam säkerställa ett starkt svenskt cyberförsvar. 

En stor del av cyberhoten kan förebyggas och stoppas med rätt åtgärder. En ökad medvetenhet reducerar markant riskerna. Genom utbildning och ett tydligt ledarskap som satsar resurser på att lyfta ämnet skapar vi bättre förutsättningar för att möta de olika hoten vi ställs inför.

"Det gäller att ta cyberhoten på djupaste allvar."

Här är några konkreta åtgärder som jag rekommenderar:

  • Gör en risk- och sårbarhetsanalys

  • Utbilda dina anställda

  • Ledningen ska föregå med gott exempel och sätta en säkerhetskultur


Om MG Cyber Security


Mattias Gulleberg

ägare/grundare och cyber security specialist

Drivit eget it bolag sedan 2007. Utbildad trafikpilot, studerat ekonomi på Handels och cyber security på Harvard University. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få pdf  "Åtgärder för att förbättra cyber grundskyddet" 

Ta del av vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad på senaste utvecklingen, nya hot och vår omvärldsbevakning!
Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in

Kontakt

MG Cyber Security AB

Södra vägen 6, 412 54 Göteborg, Sverige

+46 708 98 81 62

mattias@mgcybersecurity.se